ویگن: تنهای تنها (سوگند)

تنهای تنها (سوگند)
شعر: ایرج جنتی‌عطایی
آهنگ: بابک افشار
خواننده: ویگن

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone