ویگن: درو

درو
شعر: [سیروس] آرین‌پور
آهنگ: [عطاالله] خُرم
خواننده: ویگن

کار و کسب و مشاغل در ترانه‌های ایرانی

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone