فیروزه: ستاره

ستاره
شعر: ناصری
آهنگ: کیومرث سلیم‌پور
خواننده: فیروزه

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone