عهدیه: دختر چوپان

دختر چوپان
شعر: سعید دبیری
آهنگ: عطاالله خُرم
خواننده: عهدیه

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone