گوگوش: چی رو باور کنم!؟

چی رو باور کنم!؟
شعر:‌ [محمدعلی] شیرازی
آهنگ: سلیمان اکبری
تنظیم: واروژان
خواننده: گوگوش