گوگوش: خواب و بیداری

خواب و بیداری
شعر: نوذر پرنگ
آهنگ: عطاالله خُرم
خواننده: گوگوش

نوذر پرنگ، از «اسب سُم طلا» تا «کلاغ پر سیاه»

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone