گوگوش: نامهٔ جدایی

نامهٔ جدایی
شعر: ایرج جنتی‌عطایی
آهنگ: بابک [افشار]
خواننده: گوگوش