گوگوش: تصویر مادر (کولی پریشان)

تصویر مادر (کولی پریشان)
شعر: کریم فکور
خواننده: گوگوش

نام و یاد «مادر» در ترانه‌های ایرانی

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone