آغاسی: آخرین نگاه

آخرین نگاه
شعر: بامداد جویباری [محمدرضا بامدادیان]
آهنگ: حسن صالحی
خواننده: نعمت‌الله آغاسی

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone