آغاسی: آمنه

آمنه
شعر: مهدی
آهنگ: ناصر تبریزی
خواننده: نعمت‌الله آغاسی

مجموعه‌‌ای از نام دختران در ترانه‌های ایرانی

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone