آغاسی: سر پل دزفول

سر پل دزفول
خواننده: نعمت‌الله آغاسی

نام جاها و محله‌های مشهور در ترانه‌ها

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone