آغاسی: کاشکی

کاشکی
شعر: محمد زرگر
آهنگ: ناصر آهنییان
خواننده: نعمت‌الله آغاسی

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone