قاسم جبلی: محبوبه

محبوبه
شعر: امیر عظیمی
آهنگ: منوچهر گودرزی
خواننده: قاسم جبلی

مجموعه‌‌ای از نام دختران در ترانه‌های ایرانی

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone