قاسم جبلی: پدر

پدر
شعر: افشین
تنظیم آهنگ: منوچهر گودرزی
خواننده: قاسم جبلی

نام و یاد «پدر» در ترانه‌های ایرانی (مجموعه ترانه‌ها)

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone