قاسم جبلی: شب تار

شب تار
شعر: امیر عظیمی
آهنگ: منوچهر گودرزی
خواننده: قاسم جبلی

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone