قاسم جبلی: شهر دل من

شهر دل من
شعر: افشین
آهنگ: داود کاظمی
خواننده: قاسم جبلی

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone