روانبخش ـ یاسمین: ناز و نیاز (دو صدایی)

ناز و نیاز
شعر: کریم فکور
آهنگ: رشید مرادی
خوانندگان: روانبخش ـ یاسمین

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone