بیژن مفید: نه دیگه این واسه ما دل نمیشه

نه دیگه این واسه ما دل نمیشه
شعر و آهنگ: بیژن مفید
خواننده:‌ بیژن مفید

فهرست مجموعه آثار «بیژن مفید» در این سایت

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone