داریوش: بوی خوب گندم

بوی خوب گندم
شعر: شهیار قنبری
آهنگ: واروژان
خواننده: داریوش اقبالی

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone