داریوش: جنگل (ترانه فیلم)

جنگل
شعر: ایرج جنتی‌عطایی
آهنگ: بابک بیات
خواننده: داریوش اقبالی
ترانه فیلم: خورشید در مرداب

تاریخچهٔ ترانهٔ «جنگل» در این سایت

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone