داریوش: مه‌لقا

مه‌لقا
شعر و آهنگ: افغانی
تنظیم آهنگ: جلیل زولاند

مجموعه‌‌ای از نام دختران در ترانه‌های ایرانی

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone