دینامیک: من نمی‌گم، دلم میگه

من نمی‌گم، دلم میگه
شعر: محمدعلی بهمنی
آهنگ: [حسین] صمدی
خواننده: دینامیک