فرشاد: تشنه (ترانهٔ فیلم)

تشنه
شعر: مسعود هوشمند
آهنگ:‌ [حسین] واثقی
خواننده:‌ فرشاد
ترانه فیلم: مکافات

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone