امیر رسایی ـ پرتو: فالبین (دو صدایی)

فال‌بین
شعر: ایرج طاهری
آهنگ: ایرج طاهری
خوانندگان: امیر رسایی ـ پرتو

کار و کسب و مشاغل در ترانه‌های ایرانی

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone