بتی: سینه‌ها سنگه (ترانهٔ فیلم)

سینه‌ها سنگه
شعر: سعید دبیری
آهنگ: محمود قراملکی
خواننده: بتی
ترانه فیلم: قدیر

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone