دلکش: از یاد رفته (بردی از یادم)

از یاد رفته (بردی از یادم)
شعر: پرویز خطیبی
آهنگ:‌ مجید وفادار
خواننده:‌ دلکش

تاریخچهٔ ترانهٔ «بردی از یادم» (مجموعه ترانه‌ها)

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone