دلکش: مادر

مادر
شعر: بیژن ترقی
آهنگ: [محمد] شیرخدایی
خواننده: دلکش

نام و یاد «مادر» در ترانه‌های ایرانی

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone