نلی: سایه‌ها

سایه‌ها
شعر: [کریم] محمودی
آهنگ: [پرویز] مقصدی
خواننده: نلی

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone