نلی: کی بهت یاد داده!؟

کی بهت یاد داده!؟
شعر: [ایرج] جنتی‌عطایی
آهنگ: [پرویز اتابکی]
خواننده: نلی

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone