هایده:‌ راضی مشو

راضی مشو
شعر: تورج نگهبان
آهنگ: [فضل‌الله] توکل
خواننده: هایده

در رهگذر عمر با «تورج نگهبان»

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone