هایده: دل تو خراب و ویرونه بشه

دل تو خراب و ویرونه بشه
شعر: بهمن رامین
آهنگ: حسن لشکری
خواننده: هایده

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone