هایده: تو چشمون سیاهم

تو چشمون سیاهم
شعر: علیرضا طبا
آهنگ: حسن لشکری
خواننده: هایده
ترانه فیلم: تنها و گلها

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone