مهستی: دیگه بسمه!

دیگه بسمه
شعر: محمدعلی شیرازی
آهنگ: حبیب‌الله بدیعی
خواننده: مهستی

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone