حمیرا: به دنبال دل

به دنبال دل
شعر: [رحیم] معینی کرمانشاهی
آهنگ: [علی] تجویدی
خواننده: حمیرا

معینی کرمانشاهی، شاعر ترانه‌های ماندگار

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone