پروین: می‌رود و نمی‌رود

می‌رود و نمی‌رود
شعر: کریم فکور
آهنگ: ناصر زرآبادی
خواننده: پروین

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone