پروین: خدا تو را از ما نگیرد

خدا تو را از ما نگیرد
شعر: [ایرج تیمورتاش]
آهنگ: همایون خُرم
خواننده: پروین

یادنامهٔ «همایون خرم» در سایت «راوی حکایت باقی»

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone