پروین: ازت دلخورم!

ازت دلخورم!
شعر: [مهدی] سهیلی
آهنگ: [علی] تجویدی
(ملودی «پشیمان شدم» با صدای دلکش) [+]
خواننده: پروین

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone