مرضیه: خدایا طاقتم ده (گلهای رنگارنگ ۴۷۲)

خدایا طاقتم ده
(گلهای رنگارنگ ۴۷۲)
شعر: معینی کرمانشاهی
آهنگ: همایون خرم
خواننده: مرضیه

از سروده‌های «معینی کرمانشاهی» در این سایت

* * *

یادنامهٔ همایون خرم

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone