ویگن ـ الهه: فال قهوه (دو صدایی)

فال قهوه
شعر: کریم فکور
خوانندگان: ویگن ـ الهه

کار و کسب و مشاغل در ترانه‌های ایرانی

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone