منصور نریمان: لالایی

لالایی
شعر: منصور نریمان
آهنگ: محلی (عود: منصور نریمان)
خواننده: منصور نریمان

«لالایی» در ترانه‌های ایرانی (مجموعه ترانه‌ها)

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone