عارف: دنیا فقط دو روزه (ترانه فیلم)

دنبا فقط دو روزه
(ای خدا) [+]
شعر: امان منطقی
آّهنگ: انوشیروان روحانی
خواننده: عارف

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone