گیتی: دل من گریه نکن

دل من گریه نکن
شعر: سعید دبیری
آهنگ: پرویز مقصدی
خواننده: گیتی

معرفی «گیتی پاشایی» در این سایت

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone