گیتی: دل تو رو می‌خواد

دل تو رو می‌خواد
شعر: میر فخرایی
آهنگ: صدرالدین مهوان
خواننده: گیتی پاشایی

معرفی «گیتی پاشایی» در این سایت

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone