گیتی: دیگر هرگز

دیگر هرگز
شعر: کریم فکور
آهنگ: کریم فکور
خواننده: گیتی پاشایی

معرفی «گیتی پاشایی» در این سایت

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone