گیتی: عشق اول و آخر

عشق اول و آخر
شعر: مسعود هوشمند
آهنگ: پرویز مقصدی
خواننده: گیتی پاشایی

معرفی «گیتی پاشایی» در این سایت

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone