گیتی: گل مریم

گل مریم
شعر: کریم فکور
آهنگ‌: کریم فکور
خواننده: گیتی

معرفی «گیتی پاشایی» در این سایت

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone