گیتی: غروبه

غروبه
شعر: شهین حنانه
آهنگ: کیومرث سلیم‌پور
خواننده: گیتی

معرفی «گیتی پاشایی» در این سایت

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone