گیتی:‌ خدا مهربونه

خدا مهربونه
شعر: جهانبخش پازوکی
آهنگ: جهانبخش پازوکی
خواننده: گیتی

معرفی «گیتی پاشایی» در این سایت

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone