گیتی: حیفه حرف من و دل تموم بشه

حیفه حرف من و دل تموم بشه
شعر: علیرضا قوامی
آهنگ: [صدرالدین] مهوان
خواننده:‌ گیتی

معرفی «گیتی پاشایی» در این سایت

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone