گیتی: آتیش عشقه که خاموش نمیشه

آتیش عشقه که خاموش نمیشه
شعر: تورج نگهبان
آهنگ: پرویز اتابکی
خواننده: گیتی

معرفی «گیتی پاشایی» در این سایت

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone